ΤΡΙΚΑΛΑ_40ΧΡΟΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ – 1092

40ΧΡΟΝΗ ΑΠΟ ΛΑΡΙΣΑ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΖΗΤΕΙ ΚΥΡΙΟ ΕΩΣ 50ΧΡΟΝΩΝ ΣΟΒΑΡΟ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΣΧΕΣΗ ΑΠΌ ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΛΑΡΙΣΑ