ΤΡΙΚΑΛΑ_41 ΕΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ – 10602

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ Π/Ε ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ ΦΙΛΗΣΥΧΟΣ ΚΑΛΟΚΑΡΔΟΣ ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΖΗΤΕΙ ΣΟΒΑΡΗ ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΕΣ ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΡΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝΕ ΜΑΖΙ