Στυλίδα_60χρονη συνταξιούχος εκπαιδευτικός ανεξάρτητη – 25006

60χρονη κυρία σοβαρή μορφωμένη πανεπιστημιακής εκπαίδευσης συνταξιούχος εκπαιδευτικός χήρα πολλά χρόνια ζει μόνη της προοπτική κατοικίας και σε άλλη περιοχή σε σπίτι κυρίου αναζητεί καλοστεκούμενο μορφωμένο έως 72 ετών κατά προτίμηση χήρο από περιοχές Φθιώτιδας Φωκίδας και ανεξάρτητο υποχρεώσεων παιδιών η οικονομικών υποχρεώσεων.