ΣΕΡΡΕΣ_62 ΕΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ – 30120

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΖΗΤΕΙ ΣΟΒΑΡΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΗ ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΓNΩΡΙΜΙΑ.