ΡΕΘΥΜΝΟ_50ΧΡΟΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ – 1084

ΚΥΡΙΑ 50 ΧΡΟΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΚΑΛΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΖΗΤΕΙ ΣΟΒΑΡΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΟ ΕΥΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΑΠΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΧΑΝΙΑ