ΛΑΡΙΣΑ_51 ΕΤΩΝ ΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ – 10550

ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΥΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ ΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ + ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΟΒΑΡΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΖΗΤΕΙ ΣΟΒΑΡΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΚΥΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΡΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ