ΛΑΜΙΑ_38 ΕΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΟΣ – 20152

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΦΙΛΗΣΥΧΟΣ ΜΕ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΖΗΤΕΙ ΣΟΒΑΡΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΚΥΡΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΝΑ ΤΗΣ ΑΡΕΣΟΥΝ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΠΌ ΑΤΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ