Καλαμάτα_68χρονος εισοδηματίας χήρος υγιής – 70003

Χήρος κύριος 68 ετών μελος από το γραφείο συνοικεσίων/γνωριμιών υγιής με αγάπη στα ταξίδια σπίτι δικό του σε χωριό ανεξάρτητος από Καλαμάτα συνταξιούχος και εισοδήματα από ενοίκια ζητεί κυρία συνταξιούχο έως 67 ετών χήρα με παντρεμένα παιδιά και αποκατεστημένα οικονομικά να είναι επίσης μέλος του γραφείου γνωριμιών/συνοικεσίων και από Καλαμάτα κοντινές περιοχές για γνωριμία με προοπτική τη συμβίωση.