ΙΩΑΝΝΙΝΑ_45 ΕΤΩΝ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑ

ΚΥΡΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΗ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΗ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΖΗΤΕΙ ΣΟΒΑΡΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ