ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ_38 ΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ – 30252

ΚΥΡΙΟΣ ΣΟΒΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΕ ΚΑΛΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ  ΖΗΤΕΙ ΣΟΒΑΡΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΚΥΡΙΑ ΕΠΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΕΞΩΣΤΡΕΦΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΙΣΙΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ