ΒΟΛΟΣ_48ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ – 10622

Κύριος 48 ετών δημόσιος υπάλληλος σε νοσοκομείο διαζευγμένος ανεξάρτητος με αμάξι και σπίτι δικό του ζητεί κυρία με αγάπη για τη συμβίωση και το γάμο έως 45 ετών από Βόλο η Λάρισα