ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ_34 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΚΟΠΕΛΑ ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΟΒΑΡΗ ΜΕ ΚΑΛΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΖΗΤΕΙ ΚΥΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ Π/Ε ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ