ΑΘΗΝΑ_57χρονη Υψηλοσυνταξιούχος – 1053

ΚΥΡΙΑ ΥΨΗΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 57 ΕΤΩΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΗ ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΣΠΙΤΙ ΖΗΤΑ ΚΥΡΙΟ 65 ΕΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΟ ΕΥΓΕΝΙΚΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ