ΑΘΗΝΑ_40χρονη Δημόσιος Υπάλληλος – 1049

ΓΟΗΤΕΤΕΥΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑ 40 ΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΖΗΤΑ ΚΥΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΟΒΑΡΟ ΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ